top of page
Post: Blog2_Post
Search
  • Writer's pictureClaude Ostyn

De onzekerheid van innovatie

Updated: May 30, 2022

Een nieuw en vernieuwend product of dienst ontwikkelen gaat gepaard met onzekerheid, onwetendheid en mysterie. Naast de technologische, organisatorische en logistieke uitdagingen die om de hoek loeren terwijl u volop bezig bent met het ontwikkelen van uw nieuwe product, blijft vaak een knagende twijfel opspelen of dit wel het product is waarop de markt zit te wachten? Is dit de juiste oplossing voor het probleem? Is er trouwens wel een probleem?


Met het ontwerpen en ontwikkelen van een innovatief product komen heel wat vragen maar de belangrijkste vraag blijft vooral of het ontwikkelde product wel het juiste is. In het begin is er veel onzekerheid, maar er zijn manieren om die onzekerheden te beheren en beheersen. Door de juiste informatie te verzamelen zal het antwoord op de belangrijkste vraag stilaan vorm krijgen.


De gebruiker


Aan de ene kant gaat u bij de gebruikers na waar ze nood aan hebben, wat ze missen, wat hen zou helpen om hun taken te vereenvoudigen, … De huidige en nieuwe gebruikers zijn een belangrijke bron van informatie. Enquêtes kunnen helpen een beeld schetsen van wat de gebruiker eigenlijk wilt. Een eenvoudig online formulier met enkele gerichte vragen, die polst naar de verzuchtingen, de verwachtingen en de wensen van de gebruiker zal veel waardevolle informatie opleveren. Waar worstelen ze mee en hoe kan uw product hen daarbij helpen?


TIP #1: hou er rekening mee dat gebruikers van een bestaand systeem eerder geneigd zijn om verbeteringen aan te brengen, in plaats van vernieuwingen, omdat ze vanuit het huidige product denken. Daarom is het altijd interessant om ook bij nieuwe gebruikers te polsen, gebruikers die het huidige systeem niet kennen en dus met een open en frisse blik naar het probleem kunnen kijken.


De technologie


Daarnaast gaat u op zoek naar een technologische oplossing waarbij u de huidige technologieën in kaart brengt, onderzoekt waar die technologieën naartoe zullen evolueren en deze nieuwe technologische mogelijkheden aftoetsen aan de lijst van gewenste functies en eigenschappen. Kan de technologie de nodige oplossingen bieden? En zijn er nog extra mogelijkheden die de technologie biedt, waar en de gebruiker niet aan gedacht hebben? Zo kunt u ook een technologisch innovatief product ontwerpen.


TIP #2: let wel op voor de valkuil om een innovatief product te gaan ontwikkelen omwille van de technologie: een fantastisch hoogtechnologisch product is niet altijd waar de gebruiker op zit te wachten, of bereid is voor te betalen.


De markt


Eens u weet wat de gebruikers willen en hoe de technologie kan helpen, moet u nagaan of dit vernieuwende product wel een bestaansreden heeft. Voor uw bedrijf is dat waarschijnlijk nog wel de belangrijkste vraag: hoeveel zal de ontwikkeling kosten en wat kan het opbrengen. Het is dus cruciaal om na te gaan of er wel een markt is voor een dergelijk product? En wie de klanten zijn en hoeveel ze ervoor willen betalen. Deze vragen kunnen beantwoord worden gebruik makende van een klassieke business case studie, al houdt u deze best summier in het begin. Omdat het product nog sterk kan evolueren, is het in eerste instantie voldoende te weten of het idee en ontwerp van het product levensvatbaar is. Later kan dan de business case verder uitgewerkt worden, terwijl het product ook meer vorm krijgt.


Herhaal


Door informatie te verzamelen op deze drie domeinen (gebruikers, technologie & markt), krijgt u een beter en onderbouwd antwoord op de vraag of u wel bezig bent met het juiste product. Maar daar houdt de oefening niet op. Tijdens de volgende fases van de ontwikkeling zullen de parameters in deze domeinen veranderen en het product zelf zal ook evolueren, waardoor het aangeraden is om dezelfde oefening regelmatig te herhalen doorheen het ganse project. Zo worden de verwachtingen verder bijgesteld en afgestemd op de evoluerende gebruikers, technologieën en markten.


Tijdens het verdere verloop van het innovatieproject zullen trouwens nog andere aspecten naar boven komen die invloed hebben op de levensvatbaarheid van het product: kan het product geproduceerd worden, voldoet het aan de (lokale) regelgevingen, … Deze bijkomende vraagstukken kunnen ook mee opgenomen worden om de ultieme vraagstelling te blijven uitdagen.Al is het einddoel wel redelijk duidelijk, een innovatieproject is een reis in het onbekende. De start van een innovatief project lijkt op een kronkelende weg doorheen het bos waar u niet verder kan zien dan de eerstvolgende bocht. Het doel mag dan wel bekend zijn, de weg ernaartoe is vaag. Door de vragen te stellen en de juiste informatie te verzamelen, kan u echter een groot deel van de onzekerheden beheersen. Het is geen garantie dat de eindbestemming gehaald zal worden, maar u zult tenminste wel weten of u op de goede weg zit.


Meer informatie? Vraag dan vrijblijvend de Pulsing Brain Innovatie Checklist aan.

36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page